• SUNLISS na Facebooku

Sunliss

Sunliss
   

Regulamin

Witamy na naszej stronie poświęconej naturalnemu prostowaniu włosów oraz ich regeneracji. Jeśli będziesz kontynuował przeglądanie i korzystanie z niniejszej strony, oznacza to, że zobowiązujesz się do postępowania zgodnie z jej regulaminem, który łącznie z polityką prywatności określają relację pomiędzy firmą Rhino a Tobą.

Korzystanie z niniejszej witryny podlega następującym warunkom:
  1. Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie informacji ogólnej. Może ona ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedzenia.
  2. Pomimo najszerszych chęci i starań nie dajemy gwarancji co do dokładności, ram czasowych, wykonania, kompletności, bądź też przydatności informacji i materiałów znalezionych lub zaproponowanych na naszej witrynie dla jakiegokolwiek celu szczegółowego. Informacje i materiały mogą zawierać niezgodności i błędy. Za takowe ewentualne niezgodności i błędy nie ponosimy odpowiedzialności, w najszerszym rozumieniu dozwolonym przez prawo.
  3. Z informacji i materiałów zamieszczonych na niniejszej witrynie korzystasz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Upewnij się więc, że produkty, usługi lub informacje dostępne na tej witrynie, odpowiadają Twoim wymaganiom.
  4. Niniejsza witryna zawiera materiał, który jest naszą własnością i do których posiadamy pełnię praw. Materiał ten obejmuje, ale nie ogranicza się do: projektu, układu, wyglądu, kształtu, kontentu (zawartości) i grafiki. Jakiekolwiek powielanie jest zabronione.
  5. Wszystkie znaki firmowe opublikowane na niniejszej witrynie są własnością prywatną lub są objęte licencją.
  6. Nieautoryzowane korzystanie z niniejszej witryny może być powodem roszczenia o odszkodowanie lub stanowić przestępstwo.
  7. Niniejsza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te są zamieszczane dla Twojej wygody, aby dostarczyć dalszych informacji. Nie oznaczają one, że wyrażamy poparcie dla tychże stron. Nie ponosimy także odpowiedzialności za ich zawartość.
  8. Użytkowanie niniejszej witryny i jakiekolwiek wątpliwości wynikające z tego użytkowania podlegają regulacji prawa polskiego.